Meer informatie?
0341 - 427 328
Home Spoorveiligheid Instructie & Inspectie Advies & Begeleiding Contact
Meer informatie?
0341 - 427 328

Werkplekinspectie

Volgens Arbo wetgeving railinfra


Voordat de werknemers hun werkzaamheden mogen uitvoeren, zal de VGC-U eerst een instructie opmaken met alle benodigde veiligheidsaspecten. Hierbij kijkt hij niet alleen naar de spoorveiligheid, maar ook naar de voorschriften vanuit de Arbo-wetgeving van railinfra. Vervolgens moeten de werknemers een Last Minute Risico Analyse (LMRA) invullen. Ook tekenen ze dat ze de instructies hebben ontvangen en begrijpen.

Om er zeker van te zijn dat de instructies worden nageleefd, worden er werkplekinspecties (WPI’s) uitgevoerd. Wanneer er een inspectie plaatsvindt, dan zullen de uitkomsten hiervan worden gepresenteerd aan de werknemers, de werkgever en indien nodig de opdrachtgever. De analyses worden in een toolboxmeeting besproken, zodat herhalingen van incidenten op de werkplek kunnen worden voorkomen.

Direct contact overInstructie & Inspectie

Verzenden

Advies aanvragen

Veiligheidseisen werknemers

Voor sommige bedrijven, en met name kleinere leveranciers en aannemers, kan het erg lastig zijn om te achterhalen waar de werknemers nu precies aan moeten voldoen.