Meer informatie?
0341 - 427 328
Home Spoorveiligheid Instructie & Inspectie Advies & Begeleiding Contact
Meer informatie?
0341 - 427 328

Veilig werken

op het spoor en perrons


Om (veilig) op de perrons van de NS en langs het spoor te mogen en kunnen werken, moeten werknemers logischerwijs enige kennis van zaken hebben. Als opdrachtgever bent u daarom verplicht om een VGO-plan op te stellen die betrekking heeft op de uit te voeren werkzaamheden. Ook alle veiligheidsaspecten moeten in dit plan worden opgenomen.
Op basis van dit plan zal de VGC-U een uitvoeringsplan maken, dat vervolgens weer ter goedkeuring bij de opdrachtgever terechtkomt. Na goedkeuring van dit plan is alles beschreven wat er nodig is om het werk goed en veilig uit te voeren.

De VGC-U vervult in dit traject een belangrijke schakel. Wanneer u geen plan kunt overleggen aan de inspecteur, zal het werk uiteindelijk stil komen te liggen. Voorkom vertraging en neem contact met ons op.

Direct contact overSpoorveiligheid

Verzenden

Advies aanvragen

Veiligheidseisen werknemers

Voor sommige bedrijven, en met name kleinere leveranciers en aannemers, kan het erg lastig zijn om te achterhalen waar de werknemers nu precies aan moeten voldoen.